Waarborgfonds

Schade verhalen op het Waarborgfonds

Het Waarborgfonds is opgericht in 1965. Het is een uitvloeisel van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Op grond van die wet moeten alle motorrijtuigen (auto’s, motoren, bussen, vrachtauto’s, brom- en snorfietsen enz.) in Nederland verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid ( WA). Dat is de aansprakelijkheid voor autoschade die aan anderen wordt toegebracht. Daardoor kan degene die schade lijdt een verzekeringsmaatschappij voor de schade aanspreken.

Direct een afspraak maken

Hoe komt het waarborgfonds aan zijn geld?

Het Waarborgfonds wordt gefinancierd door alle verzekeringsmaatschappijen die in Nederland autoverzekeringen afsluiten. Indirect betaalt iedereen die een (verzekerd!) motorrijtuig heeft aan het Waarborgfonds mee.

Het Waarborgfonds komt in vijf gevallen in actie bij schade in het verkeer in Nederland op voorwaarde dat de aansprakelijkheid van de veroorzaker vaststaat:

  • als niet bekend is wie de schade heeft veroorzaak
  • als het schadeveroorzakende motorrijtuig niet verzekerd is
  • als het schadeveroorzakende motorrijtuig gestolen is en de bestuurder weet van de diefstal
  • als de verzekeringsmaatschappij insolvent is
  • als de bezitter/houder wegens gemoedsbezwaren een vrijstelling van de verzekeringsplicht heeft

Indien de veroorzaker bekend is verhalen wij de betaalde schade op deze persoon.

Wanneer u aanspraak wilt maken op een vergoeding door het Waarborgfonds moet u aan de volgende eisen voldoen:

  • schade aan een voertuig, fiets, huis, tuin of letselschade
  • de schade is aantoonbaar veroorzaakt door een motorvoertuig (aanhanger)
  • de aanrijding vond plaats in Nederland
  • u moet politie-aangifte doen.

Voldoet u niet aan bovenstaande voorwaarden dan kunt u geen claim indienen bij het waarborgfonds.

Laat ons het regelen en neem contact op

Kom langs of maak een afspraak via 0545 – 275777 of 0653608119 of stuur een mailtje naar info@beerten.net